Co-operations
Het collectief van zelfstandig professionals

Wij gaan u helpen!

Het zijn zware tijden. Ook voor ondernemers zoals u, die de impact merken van de coronacrisis. Als collectief van zelfstandig ondernemers gaat ons dit aan het hart. Vandaar dat wij onze kennis en ervaring willen inzetten om u door deze zware tijden te helpen!

Hoe gaan we te werk?

Samen met u bepalen we hulpvraag en aanpak. Beide zijn afhankelijk van de specifieke situatie van uw onderneming. 
Ons collectief bestaat uit circa 35 ervaren ZZP'ers met uiteenlopende expertises, o.a. op het gebied van interimmanagement,
verandermanagement, project- & programma management, coaching, legal, compliance, communicatie en HR. Ons vak is om (doorgaans grote) organisaties te helpen op uiteenlopende gebieden. Daarbij gaat het vaak om het verbeteren van de processen, systemen, reorganisaties en besturing van organisaties.
Veel van onze leden hebben een achtergrond in de financiële sector en spreken de 'taal' van banken en verzekeraars. Allemaal ervaringen en vaardigheden die nu bij uitstek van pas komen.

Die kracht van ons collectief willen we inzetten voor u! Ondernemers voor ondernemers.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van manieren waarop we u kunnen helpen:

  • In kaart brengen van welke (tijdelijke) financieringsbronnen u gebruik kunt maken. Welke regelingen die de overheid heeft ingesteld zijn voor u van toepassing?
  • Het faciliteren van het proces om samen met uw (keten)partners (leveranciers, etc.) te bepalen hoe u door deze lastige fase komt op een manier waarop de continuïteit van alle partijen geborgd blijft.
  •  Het bepalen van de strategie en bijbehorend business model tijdens en na de coronafase.
  • Het vormgeven van de aanpak voor een reorganisatie die u moet gaan uitvoeren, inclusief het opstellen van de adviesaanvraag en de afstemming met de OR.
  • Het uitvoeren van het interim-, project- of programmamanagement dat nodig is om door deze crisis te komen.

     

Samenwerking

In de samenwerking met Co-operations krijgt u een vast contactpersoon. Eén van onze leden zal als projectleider optreden. Hij of zij zal de benodigde expertises aanhaken. Zowel uit ons netwerk, uit uw organisatie of van externe partijen. Altijd in overleg met u. Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen van de RIVM. Zo zullen we, zolang dat advies van toepassing is, thuiswerken waar mogelijk.

Vergoeding

Fase 1

Bij het bepalen van de hulpvraag en de aanpak trekken we gezamenlijk op. In deze eerste fase zijn wij gericht op ‘helpen’. Daar staat dan ook geen vergoeding tegenover.
Hoe lang deze fase duurt, dan hangt af van de situatie. We bepalen dat samen met u.

Fase 2

Wanneer we gezamenlijk besluiten tot uitvoering van het in fase 1 opgestelde plan, kiezen we samen met u een vergoedingsmodel dat past bij de specifieke situatie van uw bedrijf. Daarbij kan het gaan om een resultaatafhankelijke beloning, een uitgestelde of reguliere betaling en/of een waarde uitwisseling in natura.

Interesse? 

Heeft u interesse in onze hulp? Neem contact met ons via info@co-operations.nl of via ons contactformulier.
Wij bellen u om te inventariseren wat uw situatie is en hoe wij u met ons collectief kunnen helpen.

Wij wensen u veel wijsheid in deze onzekere tijden!