Co-operations
Het collectief van zelfstandig professionals

Over Co-operations


Achtergrond

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Vast en flexibel lopen steeds vaker door elkaar. Dit vraagt om nieuwe manieren om kennis, ervaring en capaciteit te organiseren. Co-operations is een innovatief concept dat inspeelt op de veranderende arbeidsmarkt en bijbehorende vraag van opdrachtgevers. 


Doelstellingen

De doelstellingen van Co-operations zijn tweeledig, namelijk:

  1. Nieuwe kansen creëren voor ervaren zelfstandig professionals door/en.
  2. Organisaties meer flexibiliteit en slagvaardigheid (te) geven door een flexibele schil van ervaren professionals te vormen.


Opzet

Co-operations is een collectief van ervaren zelfstandig professionals vanuit allerlei disciplines,  variërend van project- & programma management tot compliance, communicatie, legal, finance en interim management.  Zij zijn verbonden door het vrijheid van het ondernemerschap en helpen elkaar met het vinden van interessante opdrachten, projecten en banen. Professionaliteit, transparantie en vertrouwen zijn hierbij de kernwaarden. 


Initiatiefnemers

Ton Nijenhuis

Ton Nijenhuis

Ton Nijenhuis heeft ruim 30 jaar vele leidinggevende functies vervuld en grote projecten geleid bij financiële dienstverleners. Hij is negen jaar directeur geweest van een verzekeringsmaatschappij en vijf jaar directeur van een bank. Ton heeft zich altijd nadrukkelijk bezig gehouden met het vertalen van (strategische) plannen naar de dagelijkse praktijk en de vertaling van de signalen uit de dagelijkse praktijk naar de aanscherping van de (strategische) plannen. Die ervaringen heeft hij gebundeld in het boek ‘Van strategie naar operatie’, dat eind 2018 is gepubliceerd.

Petrosjan Damen

Petrosjan Damen

Petrosjan Damen is ruim 19 jaar werkzaam als organisatieadviseur met een focus op inrichtingsvraagstukken in de back- & mid office van organisaties. Hij helpt zijn klanten bij het kiezen en implementeren van de optimale sourcingsvorm voor werkzaamheden. Hierbij kan het gaan om shared services, outsourcing, offshoring of samenwerkingsverbanden. Petrosjan is eind 2017 gepromoveerd bij het Strategy Center van Nyenrode Business Universiteit op basis van een onderzoek naar de besturing van samenwerkingsrelaties tussen financiële instellingen.

Drie belangrijke drijfveren van Petrosjan om Co-operations te starten zijn: 1. werk creëren voor mensen, in tegenstelling tot de boventalligheid die vaak optreedt bij de opdrachten die hij doet, 2. leren over nieuwe vormen van samenwerking, in het verlengde van zijn promotieonderzoek en 3. een bijdrage leveren aan het versterken en flexibiliseren van de Nederlandse arbeidsmarkt.